zpět

ČASOVÝ HARMONOGRAM KRUHU AROMATERAPIE

– PŘEDNÁŠKY a SEMINÁŘE

– DÝCHÁNKY

Kruh aromaterapie zastřešuje:

– ucelené přednáškové cykly o éterických olejích
– jednotlivé přednášky a semináře na rozličná, sezónní či jinak aktuální aroma-témata
– dýchánky, praktická cvičení s výkladem umožňující trénovat a kultivovat „nos“, naučit se rozpoznávat vůně, zkoumat, jak různé typy vůní působí na fyzické, psychické i emoční rovině
Většina mé výukové aktivity se odehrává v aroma meeting pointu Voňavá lékárna.

Kruh aromaterapie a informovaná aromaterapie

Nutnost pojmenovat kurzy a semináře, na kterých jsem začala předávat své zkušenosti s využitím EO, mě postavila před mnohé otázky. Zejména mě přinutila začít jasně formulovat svůj přístup a stanovisko v rámci aromaterapie a pojmenovat ho. Pár let to trvalo, a přestože vím, že můj „aromavývoj“ ještě není u konce, neboť je stále co studovat a objevovat, ztotožnila jsem se v jejich průběhu s přístupem, který nejlépe dokážu vyjádřit termínem „informovaná aromaterapie“.
Popisuje směr, který jsem si pro sebe stanovila a který předávám. Je postaven na prověřených a hodnověrných informacích, na kritickém studiu a zkoumání různých směrů a názorů, které se v aromaterapii objevují. Cílem je, aby užívání EO bylo účinné a zároveň bezpečné a aby rostoucí zájem o tuto přírodní metodu nebyl důvodem k plýtvání nebo dokonce k ničení přírodních zdrojů. Vypadá to, že informací je dnes přehršel, neboť se na nás valí ze všech stran, otázkou však je, nakolik jsou hodnověrné a spolehlivé. Jako nejdůležitější se tak ukazuje schopnost naučit se je třídit, vyznat se v nich, mít kritický přístup a nepolevovat v hledání kvalitních zdrojů informací. A to si v oblasti aromaterapie klade za cíl „informovaná aromaterapie“.
Tento směr zkoumání a používání éterických olejů předávám prostřednictvím výukového programu Kruh aromaterapie.